Završna radionica u sklopu međunarodnog projekta ADRIATICAVES PLUS na Bijambarama

Završna radionica u sklopu međunarodnog projekta ADRIATICAVES PLUS na Bijambarama

U prostorijama Informativno-edukacionog centra na Bijambarama, 18. maja je održana završna radionica u sklopu međunarodnog projekta „Sustainable management and tourist promotion of natural and archaeological heritage in the Adriatic Caves PLUS – Adriaticaves PLUS“. Radionici su prisustvovali predstavnici Fonda za zaštitu okoliša FBiH, Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, Općine Ilijaš, Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu te brojnih drugih institucija i nevladinih organizacija.

Glavni cilj projekta je uspostava i promocija prirodne i arheološke baštine u pećinama ADRIONA kao cjelogodišnjeg turističkog proizvoda. Projekat je usmjeren na održivi razvoj pećina koje su pristupačne što podrazumijeva ekoturizam, uspostavu mreže turističkih pećina, kao i očuvanje kraških područja i ostalih pećina koje nisu otvorene za javnost, a označene su su kao NATURA 2000 stanište 8310 (92/43/EEC directive).

Projekat se bavi problematikom upravljanja turističkim posjetama kako bi se izbjegao negativan uticaj na zaštićena staništa i vrste, uključujući aktivnosti za procjenu uticaja turista i nosivi kapacitet pećina.

Pored promocije prirodnog i arheološkog nasljeđa u pećinama ADRION regije kao turističkog proizvoda, fokus na radionici bio je na razmjeni iskustava i znanja o održivom razvoju pećina kroz unapređivanje speleoturizma i uspostavljanje mreže turističkih pećina.