Završena manifestacija “Dani zaštićenih prirodnih područja Kantona Sarajevo”

Završena manifestacija “Dani zaštićenih prirodnih područja Kantona Sarajevo”

Na Vrelu Bosne je 5. juna održana završna ceremonija manifestacije „Dani zaštićenih prirodnih područja Kantona Sarajevo“. Podijeljene su zahvalnice institucijama i pojedincima koji su pomagali u organizaciji, a certifikati za učešće u radionicama učenicima Četvrte gimnazije i Prve osnovne škole na Ilidži. Takođe je na ovoj ceremoniji obilježen i 5. juni – Svjetski dan zaštite okoliše.

Direktor KJU za zaštićena prirodna područja Asad Jelešković je u svom obraćanju istakao da će će ova manifestacija biti tradicionalna i da će se održavati svake godine na Svjetski dan zaštite okoliša čijim ciljevima i smjernicama je Ustanova posvećena. Treba istaći i sponzore ove manifestecije – firme „Klas“ i „Coca-Colu“ koje su donirale svoje brojne proizvode.