Zaštita velikih zvijeri i drugih vrsta na Skakavcu

Zaštita velikih zvijeri i drugih vrsta na Skakavcu

U prostorijama Veterinarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 19. decembra 2019. godine održana je završna prezentacija projekta „Inventarizacija, populacijski i zdravstveni status velikih zvijeri i drugih vrsta na području Spomenika prirode Skakavac“, koji je apliciran i odobren od Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH. Prezentaciju su organizovali Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu i Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja.
U okviru projekta provedene su značajne aktivnosti na očuvanju biodiverziteta, a rezultati će se moći primijeniti u izradi novih planova zaštite i gospodarenja velikim zvijerima i drugim vrstama, kao i obezbijediti njihovo očuvanje, obnovu i bolju zdravstvenu zaštitu na području Spomenika prirode „Skakavac“.
Svi učesnici u projektu su prepoznali važnost očuvanja prirode, flore i faune i čvrsto su opredijeljeni za provođenje svih principa o zaštiti evropskih divljih vrsta i prirodnih staništa. Projekat je implementiran od 2017. do 2019. godine.