Zapažen nastup na “Danima turizma”

Zapažen nastup na “Danima turizma”

U sarajevskoj Skenderiji, od 28. do 31. marta 2012. godine, održan je Međunarodni sajam turizma, ugostiteljstva & turističke berze pod nazivom “Dani turizma”. Na Sajmu je Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja imala svoj štand gdje je prezentirana vrlo interesantna turistička ponuda za područja kojima upravlja. Štand je bio više nego dobro posjećen, a uposlenici KJU su detaljno i iscrpno odgovarali na brojna pitanja posjetilaca.