Zabranjeno branje borovnica

Zabranjeno branje borovnica

Pošto je u toku sezona branja borovnica, obavještavamo posjetioce da je na našim područjima zabranjeno branje, a naročito upotreba češlja za borovnice koji je štetan za biljku zato što se njegovom upotrebom u velikoj mjeri oštećuje i redukuje prinos plodova. Prema Zakonu o zaštiti prirode Federacije BiH, definisane su kaznene odredbe za korištenje prirodnih dobara na nedopušten način i sa štetnim posljedicama.
Nadamo se da ćete uvažiti ovo obavještenje koje ima za cilj očuvanje izuzetnih prirodnih vrijednosti zaštićenih područja Kantona Sarajevo te da će se naša zajednička saradnja i komunikacija nastaviti kao i prethodnih godina.