Vrelo Bosne i Bijambare u 2020. godini posjetilo više od 144.000 ljudi

Vrelo Bosne i Bijambare u 2020. godini posjetilo više od 144.000 ljudi

Područja Vrela Bosne i Bijambara u 2020. godini posjetilo je 144.128 ljudi s plaćenim ulaznicama. Broj posjeta je upola manji nego 2019. godine, ali to je očekivano s obzirom na pandemiju koronavirusa i mjere koje su uvedene zbog nje.
Na Bijambarama je boravio 52.591 turista. Srednju bijambarsku pećinu posjetilo je 7.246 ljudi. Usluge turističkog voza na Bijambarama koristilo je 23.892 posjetioca. Na području Vrela Bosne boravilo je 91.537 ljudi.
Zaštićena područja su i u ovim pandemijskim vremenima predstavljala idealno mjesto za boravak, bezbjedan i spokojan prostor lišen straha od virusa.