Vrelo Bosne i Bijambare posjetilo više od 200.000 turista u 2021. godini

Vrelo Bosne i Bijambare posjetilo više od 200.000 turista u 2021. godini

Zaštićena područja Vrela Bosne i Bijambara posjetila su 209.254 turista s plaćenim ulaznicama u 2021. godini. Na Vrelu Bosne je boravilo 150.229, a na Bijambarama 59.025 turista. Najveća posjećenost na oba područja zabilježena je u ljetnim mjesecima – junu, julu i augustu, a najmanja u januaru i februaru. Ipak, u odnosu na prethodne godine zabilježen je rast posjeta u zimskim mjesecima.

Posjećenost je veća u odnosu na 2020. godinu, ali još nije došla do nivoa iz perioda prije pandemije. U svakom slučaju, trend povećanja posjeta je u porastu i očekuje se da se u 2022. godini približi uobičajenim brojkama prije pandemije.