Više sadržaja na Skakavcu

Više sadržaja na Skakavcu

Tokom radnog sastanka održanog 5. aprila s predstavnicima GIZ-a i  partnerima u okviru programa EU4Business Recovery, koji će se realizovati u saradnji sa Općinom Centar i Sarajevskom razvojnom agencijom SERDA, direktor KJU za zaštićena prirodna područja sa saradnicima je upoznao predstavnike GIZ-a s dinamikom aktivnosti na implementaciji projekta na području Skakavca. Osnovni cilj ovog projekta je omogućiti posjetiocima Spomenika prirode “Skakavac” što bolje uslove prilikom posjete kao i povećanje infrastrukturnih sadržaja na ovom području.