Više od 343.000 posjetilaca na Vrelu Bosne i Bijambarama u 2022. godini

Više od 343.000 posjetilaca na Vrelu Bosne i Bijambarama u 2022. godini

U protekloj 2022. godini područja Vrela Bosne i Bijambara posjetilo je više od 343.000 turista.

Na Vrelu Bosne je bio 286.201 posjetilac s plaćenom ulaznicom. Najveća posjeta zabilježena je u augustu kada je na prostoru bilo 55.569 turista. Poslije augusta, najviše posjeta je bilo u julu – 55.517 osoba.

Područje Bijambara je posjetilo 57.710 turista. Najveća posjećenost je u julu – 12.494 turista. Srednju bijambarsku pećinu posjetile su 18.723 osobe, a turistički voz su koristila 47.664 turista.

Ovi podaci pokazuju da se broj posjetilaca vratio na prosjek prije pandemije i da je neznatno manji od rekordne 2019. godine.