Videonadzor na Bentbaši

Videonadzor na Bentbaši

Na području Zaštićenog pejzaža „Bentbaša“ postavljen je videonadzor. Kamere se nalaze na Darivi, kod terena za mali fudbal i Kozijoj ćupriji, čime su pokriveni svi ulazi u Aleju ambasadora. Osim kamera, instalirani su odašiljači za signal te wi-fi uređaji za prenos signala do Prve policijske uprave koja će imati direktni nadzor nad alejom.
Videonadzorom će se spriječiti oštećenja parkovskog mobilijara, stabala lipe i ploča s imenima ambasadora koji su bili na meti vandala. Videonadzorom će se poboljšati i sigurnost građana.
Projekat je realizovao Sektor za lokalni razvoj Općine Stari Grad u saradnji s Kantonalnom javnom ustanovom za zaštićena prirodna područja.