Utvrđen Prijedlog zakona o proglašenju Zaštićenog pejzaža “Bentbaša”

Utvrđen Prijedlog zakona o proglašenju Zaštićenog pejzaža “Bentbaša”

Na sjednici održanoj 6. jula 2017. godine, Vlada Kantona Sarajevo je utvrdila i prema Skupštini Kantona uputila Prijedlog zakona o proglašenju Zaštićenog pejzaža „Bentbaša“. Nosilac izrade ovog zakona je Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajeva koje je provelo javnu raspravu i dobilo saglasnost od Općinskog vijeća Stari Grad.
Ukupni obuhvat Zaštićenog pejzaža „Bentbaša“ iznosi 160,9 hektara. Podijeljen je na dvije zone: prva zona – nukleus ima površinu od 16,9, a druga 144 hektara.
Područje Bentbaše odlikuje se visokim stepenom bioloških, geomorfoloških i hidroloških raznolikosti te kulturno-historijskih vrijednosti. Zbog visokog stepena endemičnosti i reliktnosti vrsta, područje predstavlja jedno od najbogatijih na prostoru bosanskohercegovačkih Dinarida.
Takođe, prostor obiluje hidrološkom raznolikošću poput vodotoka Miljacke i Mošćanice, vrela Abu Hajat kod Šehove korije. Evidentirane su i kulturno – historijske vrijednosti kao što su Kozija ćuprija i Šehova korija.
Zajedno s Bentbašom, Kanton Sarajevo bi imao ukupno pet zaštićenih područja (Trebević, Bijambare, Skakavac i Vrelo Bosne), kojima upravlja Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja.