Usvojen Zakon o proglašenju Zaštićenog pejzaža “Trebević”

Usvojen Zakon o proglašenju Zaštićenog pejzaža “Trebević”

Na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 9. aprila 2014. godine, usvojen je Zakon o proglašenju Zaštićenog pejzaža „Trebević“. Ovim zakonom utvrđena je zaštita područja Trebevića i njegovih prirodnih vrijednosti na prostoru od 400,20 hektara. Precizirane su tačne granice obuhvata, kategorija zaštićenog područja i njegovo zoniranje. Skupština Kantona Sarajevo je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja kojom joj je Zaštićeni pejzaž “Trebević” dodijeljen na upravljanje.
Ovo područje je podijeljeno u tri zaštićene zone. Prva zona, odnosno nukleus, koja je zona stroge zaštite, obuhvata 55,40 ha, druga (puffer) 294 ha, a treća, tzv. tranzicijska zona, 50,80 ha.
Uspostava Zaštićenog pejzaža „Trebević“ ima svrhu očuvanja i unapređenja svih elemenata fizičkogeografskog i biološkog diverziteta u zoni zaštićenog područja, otklanjanja i sprečavanja eksploatacija i aktivnosti koje mogu dovesti do promjene i oštećenja prirode, razvoja i unapređenja eko-turističkih potencijala općine Stari Grad i Kantona Sarajevo na nivou organizovanih i planskih turističkih posjeta, te aktivnog učešća lokalnog stanovništva u održavanju i unapređenju funkcionisanja zaštićenog područja.
Pored brojnih biljnih i životinjskih vrsta, ovaj zakon takođe će omogućiti zaštitu i očuvanje vrijednog kulturnohistorijskog naslijeđa u koje spadaju tvrđava Bistrik kula, astronomska opservatorija, te ostaci tvrđave Draguljac.