Usvojen Zakon o proglašenju Zaštićenog pejzaža “Bentbaša”

Usvojen Zakon o proglašenju Zaštićenog pejzaža “Bentbaša”

Na sjednici održanoj 31. jula 2017. godine, Skupština Kantona Sarajevo je usvojila Zakon o proglašenju Zaštićenog pejzaža “Bentbaša“ te Zakon o osnivanju Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja kojim je definisano da Ustanova upravlja sa pet zaštićenih područja u Kantonu Sarajevo
(Spomenik prirode „Skakavac“, Spomenik prirode „Vrelo Bosne“, Zaštićeni pejzaž „Bijambare“, Zaštićeni pejzaž „Trebević“ i Zaštićeni pejzaž „Bentbaša“).
U stručnom obrazloženju utvrđeno je da se područje Bentbaše odlikuje visokim stepenom bioloških, geomorfoloških i hidroloških raznolikosti te kulturno-historijskih vrijednosti. Evidentirano je 70 različitih tipova staništa, a utvrđena je i veoma visoka stopa endemičnosti naročito biljaka.
Prema Zakonu, Zaštićeni pejzaž ”Bentbaša” predstavlja zaštićeno područje koje je namijenjeno uglavnom za konzervaciju pejzaža i rekreaciju s osnovnim ciljevima:
– osiguranja kulturnih i tradicionalnih atributa (održavanje skladnih interakcija prirode i kulture kroz zaštitu pejzaža i tradicionalnog korištenja zemljišta);
– očuvanja i neuznemiravanje staništa, ekosistema i vrsta, održavanja genetičkih resursa u dinamičnom stanju i stanju razvoja, održavanja utvrđenih ekoloških procesa, očuvanja osobina ustroja pejzaža, očuvanja uzoraka iz prirodnog okoliša u naučne svrhe, monitoringa okoliša, uključujući i područja koja nemaju pristup, svođenja uznemiravanja na minimum putem pažljivog planiranja i vršenja istraživanja i drugih odobrenih djelatnosti, kao i ograničenje pristupa javnosti;
– podržavanja načina života i ekonomskih aktivnosti koje su u skladu sa prirodom, te eliminiranja i sprečavanja korištenja zemljišta i aktivnosti koje nisu u skladu sa ciljevima zaštite;
– omogućavanja javnosti da uživa putem pasivne rekreacije, edukacije i aktivnosti u skladu sa prirodom;
– podsticanja naučnih i obrazovnih aktivnosti koje će doprinijeti zaštiti okoliša;
– otklanjanja i sprečavanja eksploatacije ili posjeta koje mogu dovesti do promjene i oštećenja prirode;
– dobrobiti lokalne zajednice kroz osiguranje autentičnih proizvoda i usluga – održivi oblici turizma.
Ukupni obuhvat Zaštićenog pejzaža „Bentbaša“ iznosi 160,9 hektara. Podijeljen je na dvije zone. Prva zona – nukleus ima površinu od 16, 9, a druga 144 hektara.