Usvojen Plan upravljanja Zaštićenim pejzažem “Bentbaša”

Usvojen Plan upravljanja Zaštićenim pejzažem “Bentbaša”

Vlada Kantona je na nastavku sjednice, održane 30. jula 2020. godine, usvojila Plan upravljanja Zaštićenim pejzažem „Bentbaša“ za period od 2020. do 2030. godine.
Plan upravljanja zaštićenim područjem obavezan je planski dokument koji se, uz Prostorni plan područja posebnog obilježja, donosi za zaštićena prirodna područja, u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode FBiH. Prema članu 155. ovog zakona, Plan upravljanja sadrži, između ostalog, ciljeve i politiku upravljanja, smjernice zaštite i održivog razvoja zaštićenog područja, kao i razvoj dopuštenih djelatnosti, te načine i izvore finansiranja njegove realizacije.
Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS-a, Vlada Kantona Sarajevo usvojila je ovaj plan na period od 10 godina, s tim što će se nakon perioda od pet godina analizirati njegovo provođenje, te će se po potrebi obaviti revizija. Inače, Plan nije statičan dokument već je stalno otvoren za nadogradnju u svrhu postizanja osnovnih ciljeva, a to su usmjeravanje i kontrola korištenja prirodnih dobara, zaštita, kao i održivo upravljanje prostorom zaštićenog pejzaža.
U ovom planu predloženi su mogući izvori njegovog finansiranja. Plan također uključuje i aktivnosti koje se odnose na ekološku rekultivaciju prostora Bentbaše, kontinuirani monitoring prirodnih vrijednosti u funkciji zaštite i održavanja istih, zatim izradu programa obnove i upravljanja objektima kulturno-historijskog naslijeđa, razvoj infrastrukture za posjetioce – npr. uspostavljanje info-pulta, uređenje i održavanje pješačkih staza, uspostavljanje opreme i signalizacije, uspostavljanje edukacijske staze. Plan predviđa i izradu elaborata i vodiča za penjače uz opremanje penjališta vodeći računa o kapacitetu penjača u smislu da se ne naruše prirodne vrijednosti područja, uspostavu javnog toaleta i kućice za najam bicikla i romobila, uspostavu javnog parking-prostora, rješavanje problematike otpadnih voda, kao i različite edukacije uposlenika na temu interpretacije zaštićenog pejzaža, zaštite prirode i održivog razvoja, te aktivnosti u svrhu upravljanja zaštićenim prostorom – uređivanje javnih i zelenih površina, odvoz otpada, komunikaciju, nadzor i ostalo.