Unapređenje zaštite šuma

Unapređenje zaštite šuma

U prostorijama KJU za zaštićena prirodna područja, 17. novembra održan je sastanak na kojem su prisustvovali predstavnici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, KJP „Sarajevo-šuma“, Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Ustanove. Tema sastanka je bila zaštita šuma i šumskih eko-sistema na područjima kojima upravlja Ustanova.

Dogovorene su buduće aktivnosti vezane za unapređenje zaštite šuma  koje će biti definisane sporazumom o saradnji svih aktera sastanka. Tim sporazumom će se poboljšati, između ostalog, mjere zaštite šuma od potkornjaka, a takođe će se implementirati i drugi projekti vezani za zaštitu šuma. Sve navedeno će se realizovati uz preporuku stručnjaka sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.