Unapređenje turističke infrastrukture Bentbaše

Unapređenje turističke infrastrukture Bentbaše

U prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, 31. augusta  je potpisan Ugovor između Federalnog ministarstva okoliša i turizma i KJU za zaštićena prirodna područja. Ugovor je potpisala ministrica Edita Đapo ispred Ministarstva i direktor Asad Jelešković ispred Ustanove.

Ustanova je aplicirala prema Federalnom ministarstvu okoliša i turizma projekat pod nazivom „Uređenje Zaštićenog pejzaža Bentbaša i postavljanje turističke signalizacije na području“. Navedeni projekat će biti sufinansiran i ta sredstva su namijenjena za postavljanje klupa, korpi i turističke signalizacije na području Bentbaše.

Ovim projektom će se u značajnoj mjeri unaprijediti turistička infrastruktura spomenutog područja.