Uklanjanje panjeva u Velikoj aleji

Uklanjanje panjeva u Velikoj aleji

U Velikoj aleji je 20. oktobra počelo uklanjanje panjeva posječenih stabala platana i divljeg kestena. Radovi se realizuju na osnovu Sporazuma s resornim Ministarstvom komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i važećeg Plana upravljanja Spomenikom prirode „Vrelo Bosne“. Rok za završetak radova je 15 dana.

S obzirom da se radi o osjetljivim stablima starim preko 120 godina, uklanjanje njihovih panjeva se vrši specijaliziranom mašinom čijim djelovanjem neće doći do oštećenja korijenskih sistema susjednih stabala i okolne infastrukture. U narednom periodu je predviđena sadnja novih stabala na mjestima gdje su uklonjeni panjevi.