Učesnici seminara “Primjena fitosanitarnih standarda u šumarstvu” posjetili Bijambare

Učesnici seminara “Primjena fitosanitarnih standarda u šumarstvu” posjetili Bijambare

Učesnici seminara „Primjena fitosanitarnih standarda u šumarstvu“, koji je u organizaciji FAO održan u Sarajevu, posjetili su 17. aprila područje Zaštićenog pejzaža „Bijambare“. Nakon razgledanja okolnog pejzaža i Srednje bijambarske pećine, učesnici i organizatori ovog seminara (predstavnici uprava za zaštitu zdravlja bilja NPPO- National Plant Protection Organization i uprava za šumarstvo iz deset zemalja regiona; EPPO i FAO) nisu krili svoje oduševljenje. Njihovi utisci, koje su prenijeli upraviteljima područja, dodatan su podstrek za unapređenje ponude ovog prelijepog ambijenta.