Učesnici foruma o pejzažnoj arhitekturi posjetili Trebević

Učesnici foruma o pejzažnoj arhitekturi posjetili Trebević

U organizaciji Šumarskog fakulteta iz Sarajeva i Le: Notre instituta, od 25. do 28. maja 2014. godine u Sarajevu održan je forum o pejzažnoj arhitekturi. Uz prisustvo brojnih učesnika i zvanica, glavna tema je bila Sarajevo – jedinstvo različitosti, kulture, značenja i pejzaž u tranziciji.
Poseban akcenat foruma je bio na dijalogu i debati o pejzažnom planiranju, upravljanju i korištenju pejzaža na primjeru planine Trebević. Tim povodom učesnici su posjetili područje Zaštićenog pejzaža „Trebević“, gdje su ih uposlenici upoznali sa organizacijom rada i planovima Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja. Zbog tematike i fokusiranosti foruma na to područje, najviše je govoreno o Trebeviću, njegovom velikom potencijalu i značaju koji ima za grad Sarajevo.