U Trebinju potpisan Memorandum o razumijevanju

U Trebinju potpisan Memorandum o razumijevanju

U Gradskoj upravi grada Trebinja 30. marta je potpisan Memorandum o razumijevanju. Potpisnici memoranduma su predstavnici GIZ-a, “Green Visiona” te svake od šest destinacija u Bosni i Hercegovini što su odabrane za nastavak projekta “EU4Business Recovery” kojeg sufinansiraju Evropska unija i Vlada SR Njemačke.

Ispred KJU za zaštićena prirodna područja direktor Asad Jelešković je imao čast da potpiše Memorandum o razumijevanju, te na taj način ozvaniči početak certificiranja Spomenika prirode “Skakavac” kao jedne od šest destinacija koje će predstavljati Bosnu i Hercegovinu u procesu cerfiticiranja za “Green Destinantions”.

Pored Spomenika prirode “Skakavac”, u ovaj proces ulaze općine Bosanska Krupa, Šamac, Konjic, Nacionalni park “Kozara”, te grad Trebinje.

Na ovaj način se promovišu prirodne ljepote Kantona Sarajevo u Evropi i svijetu, kao i dobar rad KJU za zaštićena prirodna područja.