U Srednjoj bijambarskoj pećini pronađena nova vrsta šišmiša

U Srednjoj bijambarskoj pećini pronađena nova vrsta šišmiša

U okviru godišnjeg monitoringa šišmiša u Zaštićenom pejzažu „Bijambare“, koji realizuje Centar za krš i speleologiju iz Sarajeva u saradnji s Kantonalnom javnom ustanovom za zaštićena prirodna područja, u Srednjoj bijambarskoj pećini otkrivena je nova vrsta šišmiša. Radi se o barskom šišmišu (Myotis dasycneme) čije je najbliže stanište u Slavoniji, a Bijambare su sada najjužnije stanište ove vrste, a vjerovatno i na najvišoj nadmorskoj visini (990 m).
Ovo je 30. vrsta šišmiša koja nastanjuje Bosnu i Hercegovinu, a njegovo otkriće uslijedilo je ubrzo nakon februarskog pronalaska alpskog dugouhog šišmiša, takođe u Srednjoj bijambarskoj pećini. Bijambare nisu tipične za barske šišmiše koji obitavaju u ravničarskim predjelima s velikim vodenim površinama te njegovo otkriće predstavlja iznenađenje za stručnjake u regionu.