U septembru i oktobru na Vrelu Bosne i Bijambarama bilo više od 29.000 posjetilaca

U septembru i oktobru na Vrelu Bosne i Bijambarama bilo više od 29.000 posjetilaca

Na osnovu broja prodatih ulaznica, u septembru i oktobru 2014. godine područja Bijambara i Vrela Bosne posjetilo je nešto više od 29.000 ljudi, od kojih je 22.839 bilo na Vrelu Bosne, a 6.559 na Bijambarama. Ostala područja kojima upravlja KJU za zaštićena prirodna područja (Trebević i Skakavac) nisu obuhvaćena naplatom ulaza tako da se ne može navesti precizan broj posjetilaca.
Zanimljivo je istaći da je od 6.559 posjetilaca na Bijambarama njih 1.945 ulazilo u Srednju bijambarsku pećinu, a 4.694 koristilo turistički voz. 219 posjetilaca je iznajmilo bicikl.
Najveća posjeta na oba područja zabilježena je u augustu. Na Vrelu Bosne bilo je 34.107, a Bijambarama 10.733 posjetioca. Najmanja posjeta takođe na oba područja bila je u februaru – na Vrelu Bosne 2.423, a Bijambarama 1.084 posjetioca.
Na broj posjetilaca umnogome je uticalo kišno vrijeme koje je preovladavalo tokom cijele godine. Primijećen je sve veći interes za posjetom u jesenje i zimsko vrijeme, u tzv. vansezonskom periodu. Plan Ustanove je da svojim sadržajima i ponudom privuče što veći broj posjetilaca tokom cijele godine.