Trebević jedinstven spoj prirodnih vrijednosti i urbanog dijela grada

Trebević jedinstven spoj prirodnih vrijednosti i urbanog dijela grada

Na području Zaštićenog pejzaža ”Trebević” 24. i 25. maja 2021. godine održana je radionica u okviru projekta „URBforDAN“ – ”Upravljanje i korištenje urbanih šuma kao prirodnog naslijeđa dunavskih gradova”. Projekat ima za cilj rješavanje stvarnih potreba i izazova povezanih s održivim upravljanjem prirodnim naslijeđem unutar urbanih područja dunavskog regiona. Osmišljen je u smislu mogućnosti obnove aktuelne slike gradskih i prigradskih šuma kako bi takva područja postala mjesta za socijalizaciju, opuštanje, rekreaciju, obrazovanje uz stvaran doživljaj prirodnog naslijeđa i zelenog turizma za različite tipove ciljnih grupa. Projekat sufinansira Evropska unija od 2018. godine.
Vodeći partner projekta je grad Ljubljana, dok su ostali projektni partneri gradovi Zagreb, Beograd, Beč, Budimpešta, Kluj i Ivano-Frankivsk. Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo pridruženi je strateški partner projekta, zajedno s gradovima Podgorica i Prag. Osnovna uloga pridruženih partnera je, između ostalog, razmjena znanja, iskustava i praksi u upravljanju i korištenju urbanih šuma, praćenje realizacije projekta i njegovih rezultata, te mogućnost primjene istih u kontekstu šumskih ekosistema na području Zaštićenog pejzaža ”Trebević”, koji ispred Kantona Sarajevo predstavlja fokus-područje projekta i jedinstven primjer odnosa i blizine šume kao zaštićene prirodne vrijednosti i urbanog dijela grada.
Radionica se sastojala iz dva dijela. Prvi online dio radionice održan je 19. maja 2021. godine, na kojem je učesnicima predstavljen projekat i njegov značaj, te realizovane aktivnosti projekta na primjeru fokus-područja grada Ljubljane.
Kao što je navedeno na početku tekta, drugi praktični dio radionice održan je 24. i 25. maja 2021. godine u Zaštićenom pejzažu „Trebević“ gdje je učesnike pozdravio ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Enver Hadžiahmetović, ukazavši na značaj šumskih ekosistema za građane Kantona Sarajevo i shodno tome potrebu za zaštitom i održivim korištenjem ovih vrijednih prirodnih resursa.
Na radionici je upriličena i prezentacija Zaštićenog pejzaža ”Trebević” od strane Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja, pri čemu je, između ostalog, dat akcenat na prirodne i kulturno-historijske vrijednosti područja, probleme u prostoru, kao i brojne aktivnosti koje je Ustanova kao upravitelj poduzela od 2014. godine (kad je donesen Zakon o proglašenju ZP ”Trebević”) u funkciji zaštite područja.
Učesnici su obišli ključne lokacije, a zatim kroz rad u grupama mapirali usluge ekosistema kada su u pitanju šumski resursi zaštićenog područja Trebević (biodiverzitetska, rekreacijska, klimatska, turistička, zdravstvena, kulturna/pejsažna), definisali prioritete, kao i strateške ciljeve i usmjerenja, te na kraju razradili koncept višenamjenskog korištenja ovih usluga.
Jedan od zaključaka radionice bio je da je pored šumskih ekosistema unutar zaštićenih prirodnih područja potrebno prepoznati i definisati urbane šume odnosno šume s posebnom namjenom na području Sarajeva, te shodno tome razmotriti i mapirati usluge ekosistema s izradom posebnog elaborata, a sve u funkciji zaštite, upravljanja i održivog korištenja i tih područja.