Sprečavanje kažnjivih radnji na štetu divljih vrsta

Sprečavanje kažnjivih radnji na štetu divljih vrsta

Pod pokroviteljstvom WWF-a, 11. maja u hotelu “Central”, u Vitezu, održan je Kriminalistički edukacijski modul, na kojem su, među ostalim, učestvovali i uposlenici KJU za zaštićena prirodna područja.

Teme ovog edukacijskog modula su bile prevencija, istraživanje i dokazivanje počinjenih kažnjivih radnji na štetu divljih vrsta, hitne radnje nadzornika prirode, policije i inspektora zaštite prirode, otkrivanje tih kažnjivih radnji te pravne i kriminološke osnove istraživanja kažnjivih radnji.

Nesumnjivo je da će ovaj edukacijski modul biti koristan za rad zaštićenih područja i nadzornika prirode te koordinaciju s drugim organima vezanih za aktivnosti koje su bile teme predavanja.