Smjernice za program uzgoja i zaštite biljnih vrsta na zaštićenom području Bentbaše

Smjernice za program uzgoja i zaštite biljnih vrsta na zaštićenom području Bentbaše

U prostorijama Općine Stari Grad 17. marta održana je radionica u sklopu projekta „Smjernice za program uzgoja i zaštite biljnih vrsta na području zaštićenog pejzaža Bentbaša“. U radu su učestvovali predstavnici pomenute općine, resornog ministarstva, Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja i drugih zainteresovanih institucija za problematiku zaštićenog područja Bentbaše.

Na radionici su predstavljeni postignuti rezultati te je raspravljano o određivanju pristupa u kontekstu mjera njege koje su usmjerene na očuvanje bio-ekološke stabilnosti biljnih vrsta te očuvanje stabilnosti staništa na kojem se nalaze.

Ove smjernice omogućavaju utvrđivanje najučinkovitijeg pristupa u procjeni uticaja različitih faktora abiotske i biotske prirode na zdravstveno stanje vrsta drveća i grmlja na zaštićenom području. Ocjena stanja u ovom pogledu predstravlja strateški osnov za kvalitetno upravljanje i očuvanje zelenila na području Zaštićenog pejzaža „Bentbaša“.