Smanjenje rizika od okolišnog zagađenja rijeke Bosne

Smanjenje rizika od okolišnog zagađenja rijeke Bosne

U organizaciji Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu, 21. marta 2013. godine, u hotelu „Hollywood“ na Ilidži, održana je radionica pod nazivom „Razvoj sistema podrške odlučivanju za smanjenje rizika od okolišnog zagađenja rijeke Bosne“, kojoj su prisustvovali direktor i stručni saradnik KJU za zaštićena prirodna područja.
Projekat u trajanju tri godine finansira NATO i realizira se u partnerstvu Instituta za istraživanje voda, Nacionalne referentne laboratorije za vode iz Bratislave (Slovačka) i Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu.
Glavni cilj projekta je prijedlog razvoja sistema podrške odlučivanju koji omogućava identifikaciju glavnih rizika vezanih za zagađenje okoliša riječnog sliva i preporuka tehničkih rješenja za redukciju/uklanjanje zagađenja.
Za implementaciju projekta odabran je sliv rijeke Bosne kao pilot-područje s obzirom da su tokom ranijih projekata za ovaj sliv ustanovljeni veliki pritisci zagađivača.