Školski izleti na Bijambarama

Školski izleti na Bijambarama

U septembru najbrojniji posjetioci na Bijambarama su učenici osnovnih i srednjih škola. Učenici dolaze ne samo iz Kantona Sarajevo već iz cijele Bosne i Hercegovine. Područje Bijambara je pogodno za organizovanje školskih izleta: prostrano je i ograđeno, posjeduje infrastrukturu za održavanje nastave u prirodi, a tu je i igralište za sportsku rekreaciju, Srednja bijambarska i druge pećine, šumske i obrazovne staze, nekropola stećaka te veliki zeleni prostor s mobilijarima za cjelodnevni boravak u prirodi.

Školski izleti u septembru su jedna od tradicija Bijambara koje će u budućnosti imati sve bogatije sadržaje vezane za nastavne i sportske aktivnosti