Sanacija i uklanjanje oboljelih stabala na Bijambarama

Sanacija i uklanjanje oboljelih stabala na Bijambarama

Na području Zaštićenog pejzaža “Bijambare”, na površini od 319,20 ha,dominiraju šumski ekosistemi. Zakonom o proglašenju područja zaštićenim zabranjuje se sječa šume kojom bi se mogla narušiti utvrđena struktura šumskih zajednica i vrijednosti u njima.
Isti zakon propisuje da se za slučaj utvrđenih patoloških promjena mogu poduzeti sanitarno-higijenske mjere zaštite (saniranje bolesnih stabala) kako bi se izbjegla opasnost proširenja evidentiranog oboljenja (patološkog stanja).
Zbog duge suše i izraženih visokih temperatura u ovoj godini, pregledom šumskih zajednica na ovom prostoru konstatovano je grupimično sušenje stabala smrče.
Posljedice ovih negativnih vremenskih prilika mogle bi biti dalekosežne jer postoji rizik od mogućnosti nastanka i ulančavanja šteta izazvanih napadom štetnih šumskih insekata (prvenstveno potkornjaka) i pojavom raznih bolesti drveta.
Radi sprečavanja potencijalne opasnosti od masovnog razvoja štetnika i destabilizacije šumskih ekosistema na ovim prostorima, uposlenici KJU za zaštićena prirodna područja su u saradnji sa KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Sarajevo poduzeli hitne aktivnosti na evidentiranju oboljelih stabala, te njihovom pravovremenom uklanjanju iz sastojine.
Realizacija i stručna sanacija ugroženih dijelova trebala bi do kraja ove godine rezultirati stabilizacijom zdravstvenog stanja ovih visokovrijednih šumskih zajednica.