Realizacija sanacionih mjera na platanima u Velikoj aleji

Realizacija sanacionih mjera na platanima u Velikoj aleji

U četvrtak, 18. novembra 2021. godine, počela je sječa oboljelih stabala i visokih panjeva platana u Velikoj aleji. Za sanaciju je zaduženo ovlašteno preduzeće KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo. Predstavnici Komisije i to Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo, Općine Ilidža i KJU za zaštićena prirodna područja pratiće realizaciju ovih sanacionih mjera. 

Aktivnosti sječe visokih panjeva vrše se u skladu s projektom „Analiza stanja stabala u aleji Ilidža-Vrelo Bosne“ i prijedlogom sanacije urađenim od strane Šumarskog fakulteta u Sarajevu, zatim u skladu s članom 159. Zakona o zaštiti prirode, Zakonom o proglašenju Spomenika prirode “Vrelo Bosne”, te na način kako je definisano Rješenjem Službe za razvoj, komunalne poslove i  puteve Općine Ilidža i Ugovorom s izvršiocem predmetne usluge KJKP „Park“ d.o.o. Sarajevo.