Radovi na Vrelu Bosne

Radovi na Vrelu Bosne

Na području Spomenika prirode „Vrelo Bosne“ u toku je čišćenje vodotokova i jezera, uređenje zelenih površina i šetnica, okopavanje ukrasnog grmlja te orezivanje stabala. Redovno se održava higijena cijelog prostora. Takođe se farba postojeći parkovski mobilijar (klupe, korpe i dr.) i postavljaju nove antistresne gumene podloge na dječijem igralištu. Redovno se održavaju i postojeći mostovi i ograde. Izvode se i radovi na ambijentalnom uređenju Stojčevca. Na Rimskom mostu se postavljaju korpe, uređuju prilazni putevi te uklanja nepoželjna vegetacija.
Nevezano za godišnja doba i sezonu, radovi na Vrelu Bosne su svakodnevni i sastoje se od niza većih ili manjih intervencija u prostoru kako bi se posjetioci osjećali što ugodnije. Uposlenici Ustanove kontinuirano obavljaju neophodne aktivnosti koji dodatno potcrtavaju osobenost ovog zaštićenog područja.