Radovi na Trebeviću

Radovi na Trebeviću

Na području Zaštićenog pejzaža „Trebević“ u toku su radovi koji imaju za cilj bolju preglednost i funkcionalnost putnih komunikacija između određenih lokacija na zaštićenom području, koje su predmet interesovanja turista iz gotovo svih dijelova svijeta. Posjete turističkih grupa su sve brojnije i Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja svoje aktivnosti prilagođava i usmjerava, između ostalih, na osnovu ove činjenice.
U radove koji daju veliki doprinos ukupnom izgledu zaštićenog područja i boljoj prohodnosti u njemu spada i raskrčavanje putnog pojasa od parkinga na Ravnama do bob-staze. Prethodnih dana je specijalna mašina uklanjala šiblje i granje koje je pokrivalo dio puta i onemogućavalo normalan prolazak vozila i posjetilaca.