Radovi na Bijambarama

Radovi na Bijambarama

Na području Zaštićenog pejzaža “Bijambare” obavljene su aktivnosti na realizaciji projekta infrastrukturnog uređenja, koji je finansiralo Federalno ministarstvo okoliša i turizma. U okviru tih aktivnosti izvršena je sanacija i rekonstrukcija asfaltnog zastora kojom se kreće turistički voz. Takođe su postavljeni ivičnjaci i nasuta rizla.
Ovi radovi značajno doprinose ukupnom izgledu Bijambara te čine boravak posjetilaca još ugodnijim.