Radionice na Bijambarama i Vrelu Bosne

Radionice na Bijambarama i Vrelu Bosne

Svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF (World Wildlife Fund) je 2012. godine započela trogodišnji projekat „Parkovi Dinarskog luka“ s ciljem okupljanja i umrežavanja ljudi koji rade na zaštićenim područjima Dinarskog luka kroz niz konferencija, studijskih putovanja, radionica, treninga i ostalih interaktivnih aktivnosti.
Jedna od ključnih tema u zaštiti prirode postalo je prepoznavanje vrijednosti zaštićenih područja i vrednovanje usluga ekosistema. U okviru spomenutog programa, održat će se niz radionica na kojima će se, uz primjenu metodologije za procjenu vrijednosti zaštićenih područja (PA-BAT), predstavnike zaštićenih područja obučiti kako vrednovati vlastito zaštićeno područje. Metodologija je dizajnirana kako bi institucijama za zaštitu prirode pomogla u prikupljanju i poređenju informacija o ukupnim dobrobitima zaštićenih područja.
U okviru tog projekta, 11. i 12. septembra 2014. godine na zaštićenim područjima Kantona Sarajevo organizovane su dvije radionice pod nazivom „Procjena dobrobiti zaštićenih područja“. Prva radionica je održana na području Zaštićenog pejzaža „Bijambare“, u Informaciono-edukacionom centru, 11. septembra, a druga radionica 12. septembra u hotelu „Rimski most“ na Ilidži.
U radionici su učestvovali svi korisnici usluga zaštićenih područja, predstavnici općina, resornog kantonalnog i federalnog ministarstva, brojna udruženja koja su na razne načine povezana sa zaštićenim područjima itd.
Na radionicama su razmatrane teme vrlo značajne za upravitelja i sve ostale učesnike u radu zaštićenih područja, kao što su procjena dobrobiti zaštićenih područja, održivi turizam koji doprinosi očuvanju prirode, prilagodbe na klimatske promjene, te zaštićena područja u okviru EU-a (ekološka mreža Natura 2000, korištenje EU fondova za zaštićena područja). Konstatovan je izuzetan potencijal zaštićenih područja Kantona Sarajevo, koji se sve više prepoznaje ne samo u regionu, već i mnogo šire. Kao jednu od kvaliteta zaštićenih područja korisnici usluga su istakli više nego dobru saradnju sa Ustanovom koja kao rezultat ima niz zapaženih projekata.