Radionica na Bijambarama

Radionica na Bijambarama

U okviru projekta „Eco Karst“, u organizaciji Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja, 21. juna 2018. godine, u Informativno-edukacionom centru na Bijambarama, održana je prva od tri radionice pod nazivom „Lokalni akcioni plan kroz identifikaciju problema i potencijala ekosistemskih usluga“. Radionici su prisustvovali predstavnici lokalne zajednice, nevladinih organizacija i udruženja te kantonalnih i općinskih vlasti. Učesnike su pozdravili Zijada Krvavac, pomoćnica ministra prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Akif Fazlić, načelnik Općine Ilijaš i Osman Delić, direktor KJU za zaštićena prirodna područja.
Cilj ove radionice je stvaranje platforme koja će biti podloga za razvoj ovog područja. Fokus je takođe bio na razvijanju malih poslova i poslovnih rješenja koja bi bila u skladu s principima bioodrživosti. Identifikacijom i mapiranjem ekosistemskih usluga uticajne zone Zaštićenog pejzaža „Bijambare“ biće prepoznata problematika i mogućnost razvoja ovog područja.
Projekat „Eco Karst“ uključuje sedam zaštićenih kraških područja iz sedam država koje imaju zajedničke karakteristike i probleme. Bosna i Hercegovina u ovom projektu učestvuje sa Zaštićenim pejzažem „Bijambare“.