Proširenje saradnje u budućnosti

Proširenje saradnje u budućnosti

U prostorijama Kantonalne uprave civilne zaštite, 15. decembra je održan sastanak predstavnika KJU za zaštićena prirodna područja i pomenute uprave. Direktor Ustanove je upoznao predstavnike Kantonalne uprave civilne zaštite s djelokrugom rada Ustanove te je razgovarano o mogućnostima proširenja saradnje u budućnosti. Također je razgovarano i o opciji da Ustanova postane član Kantonalne uprave civilne zaštite te pruži maksimalan doprinos u zaštiti od prirodnih nesreća, požara i sličnog.