Promocija web portala www.bhselo.ba

Promocija web portala www.bhselo.ba

U sali Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, 15. jula 2015. godine, Unija za održivi povratak i integracije u BiH promovisala je web portal www.bhselo.ba, koji je nastao u sklopu projekta „Zajedno učinimo život ljepšim u BiH“, finansiranog od Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH. Ova internetska stranica pokrenuta je radi prikupljanja podataka i kreiranja informacija o turističkim destinacijama, odnosno etno-selima, seoskim domaćinstvima, nacionalnim parkovima i drugim zanimljivim destinacijama u Bosni i Hercegovini, koja obuhvataju, između ostalih, i zaštićena područja Kantona Sarajevo. Promociji je prisustvovao stručni saradnik Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja.
Na promociji je prikazan kratki film o nekim destinacijama, među kojima je i Zaštićeni pejzaž „Bijambare“.