Prodajno-izložbeni sajam na Bijambarama

Prodajno-izložbeni sajam na Bijambarama

U organizaciji Ministarstva prostornog uređenja Kantona Sarajevo, Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i KJU za zaštićena prirodna područja, u nedjelju, 16. oktobra 2011. godine, na Bijambarama je održan prodajno-izložbeni sajam. Na postavljenim štandovima mještani su po pristupačnim cijenama prezentirali vlastite proizvode zdrave ekološke hrane i vrlo interesantne rukotvorine, uglavnom od vune i drveta. Ovaj sajam, inače treći po redu, izazvao je veliki interes građana, stoga će od proljeća naredne godine na Bijambarama prodaja ovih proizvoda biti svakodnevna. Sajam su posjetili i premijer Kantona Sarajevo Fikret Musić i ministar privrede Kantona Sarajevo Rusmir Sendić.