Procjena i poboljšanje uključenosti lokalnih zajednica

Procjena i poboljšanje uključenosti lokalnih zajednica

U okviru projekta „Zaštićena područja za prirodu i ljude“, 31. maja 2019. godine, u Informativno-edukacionom centru na Bijambarama, održana je druga radionica pod nazivom „Indeksacija: Procjena i poboljšanje uključenosti lokalnih zajednica u upravljanje zaštićenim područjima“. Radionicu su organizovali WWF Adria i Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja, a učestvovali su predstavnici lokalne zajednice i Ustanove.
Indeksacija je razvijena kao jedinstven instrument za mjerenje i poboljšanje uključenosti lokalne zajednice u upravljanje zaštićenim područjima. Metodologija se zasniva na prikupljanju informacija o tome kako zaštićena područja i predstavnici lokalnih zajednica ocjenjuju postojeću međusobnu saradnju te se na osnovu prikupljenih rezultata razvijaju preporuke i pokreću nove inicijative. Prioritetna područja u kojima se prati komunikacija i saradnja između ključnih aktera je donošenje odluka i uticaj na donošenje odluka, planiranje upravljanja, komunikacija u zaštićenom području, obrazovanje i razvoj kapaciteta, društveni razvoj, ekonomski razvoj, te jednaka prava i mogućnosti.