Prezentovan projekat “Analiza stanja stabala divljeg kestena u aleji Ilidža – Vrelo Bosne sa prijedlogom sanacije”

Prezentovan projekat “Analiza stanja stabala divljeg kestena u aleji Ilidža – Vrelo Bosne sa prijedlogom sanacije”

Pod pokroviteljstvom Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja, 28. oktobra 2013. godine, u hotelu „Terme“ na Ilidži, održana je prezentacija projekta „Analiza stanja stabala divljeg kestena u aleji Ilidža – Vrelo Bosne sa prijedlogom sanacije“, koji je uradio Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu.
U prisustvu brojnih zvanica , istaknuta je važnost ovog projekta, koji je imao za cilj cjelovito i stručno sagledati stanje drvoreda divljeg kestena u Velikoj aleji, te dati konkretne prijedloge za eliminaciju svih štetnih faktora. Naročito je vođeno računa o troškovima projekta, njegovoj maksimalnoj ekonomičnosti i učinkovitosti. Na prezentaciji je rečeno da se neće skidati asfalt u aleji, što je bio jedan od prijedloga, jer bi se na taj način uništilo korijenje drveća. U aleji je evidendirano 756 stabala divljeg kestena i njihovo ukupno stanje u odnosu na platane je loše. Samo 10% stabala je dobrog vitaliteta. Razlog tome su bolji stanišni uslovi za razvoj platana i veća količina direktne svjetlosti na raspolaganju, dok je kesten, pored potištenosti i zasjene, dodatno ugrožen od insekta Cameraria orhidela. Između ostalih sanacionih mjera, kao rješenje je predloženo navodnjavanje u ljetnim mjesecima svakog stabla pojedinačno, čiji je značaj za opstanak Velike aleje neprocjenjiv.