Prezentacija rezultata istraživanja živog svijeta zaštićenog područja Trebevića

Prezentacija rezultata istraživanja živog svijeta zaštićenog područja Trebevića

U sklopu projekta „Inventarizacija i kartiranje distribucije vrsta obuhvaćenih Direktivom o staništima EU na području ZP Trebević“, Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode BIO.LOG, organizovalo je „BioBlitz Trebević 2019“ koji je održan 25. i 26. maja 2019. godine na području Zaštićenog pejzaža „Trebević“.
BioBlitz je realizovan u saradnji sa Kantonalnom javnom ustanovom za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo, uz finansijsku podršku Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine.
BioBlitz je aktivnost koja ima za cilj da se u određenom vremenskom okviru pronađe i identifikuje što veći broj vrsta na određenom području. Specifičnost ovog istraživanja je otvorenost i uključivanje javnosti u provođenje naučnih istraživanja, te podizanje svijesti o značaju zaštite biodiverziteta i biološkim istraživanjima, promocija i saradnja organizacija koje se bave istraživanjima i zaštitom biodiverziteta u Bosni i Hercegovini.
U nedjelju, 26. maja 2019. godine, na Trebeviću, u hotelu „Level Up“ (bivši dom Napredak), organizovana je prezentacija rezultata, a posjetioci su imali mogućnost da se upoznaju s istraživanjima i živim svijetom zaštićenog područja Trebevića.
Tokom samog istraživanja identifikovano je gotovo 300 vrsta, dok će znatan dio prikupljenih uzoraka tek biti obrađen u laboratorijama i uključen u finalnu listu koja će biti dostavljena Ustanovi, te će biti korištena za izradu baze podataka biološke raznovrsnosti zaštićenih područja Kantona Sarajevo. Među pronađenim vrstama nalazi se i veći broj naših endemičnih, ugroženih i rijetkih vrsta, a neke od njih do sada nisu bile zabilježene na području Trebevića.
Pored članova i stručnjaka Udruženja BIO.LOG, u istraživanjima su učestvovali i stručnjaci i članovi većeg broja udruženja iz BiH, ali i drugih zemalja, među kojima su Genofond, Centar za životnu sredinu, Mikološko udruženje “MYCOBH”, Udruga „Hyla“, Centar za krš i speleologiju, bosanskohercegovačko herpetološko udruženje „ATRA“, Udruženje studenata biologije u BiH i “Sharklab-Malta”.