Predstavljen Nacrt plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2024.-2029.)

Predstavljen Nacrt plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH (2024.-2029.)

U organizaciji Agencije za vodno područje rijeke Save, održana je 20. decembra prva javna prezentacija Nacrta plana upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2024.-2029. godine. Javna prezentacija održana je u hotelu “Hills” na Ilidži i na njoj su, među predstavnicima svih relevantnih institucija, prisustvovali i stručni saradnici KJU za zaštićena prirodna  područja iz domena ove oblasti.

Plan upravljanja rizikom od poplava za vodno područje rijeke Save se implementira u sklopu projekta pod nazivom “Tehnička pomoć za izradu planova upravljanja rizicima od poplava za Bosnu i Hercegovinu“, koji se finansira iz sredstava pretpristupnog fonda EU IPA II i provodi uz pomoć Delegacije Evropske unije u BiH.

Na prezentaciji je predstavljeno šest planova: po dva na entitetskom nivou, jedan za Brčko distrikt BiH i krovni plan koji će obuhvatiti prostor Bosne i Hercegovine.

Svrha plana je utvrđivanje ciljeva upravljanja rizicima od poplava u skladu s načelima dugoročne održivosti, definisanje strukturnih i nestrukturnih mjera te upravljanje poplavnim rizicima kako za lokalna područja visokog rizika, tako i za vodno područje rijeke Save u FBiH kao cjeline.

Očekuje se da će javne konsultacije biti završene do kraja aprila naredne godine nakon čega slijedi izrada konačne verzije. Kako je istaknuto na prezentaciji, identifikovane su mjere za koje je realno očekivati da će biti provedene u prvom ciklusu od šest godina, a poslije bi bila urađena revizija plana.