Predavanje o Vrelu Bosne

Predavanje o Vrelu Bosne

U organizaciji Društva prijatelja grada Sarajeva, u prostorijama Srednje škole poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti, 30. maja 2012. godine održano je predavanje master magistrice Anele Čolić pod nazivom “Upravljanje objektima zaštite prirode: studija slučaja Spomenika prirode Vrelo Bosne”. Na predavanju je naročito istaknuto kulturno-historijsko naslijeđe Vrela Bosne i njegov veliki potencijal za turističku promociju.