Poziv za učešće u realizaciji projekta javnih radova

Poziv za učešće u realizaciji projekta javnih radova

Pozivaju se sve nezaposlene osobe koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih u Kantonu Sarajevo prije 15.4.2022. godine da se prijave u Kantonalnu javnu ustanovu za zaštićena prirodna područja u svrhu angažmana po osnovu ugovora o obavljanju povremenih i privremenih poslova u trajanju od 44 radna dana po Programu sufinansiranja javnih radova od strane JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Poslovi se odnose na uređenje zaštićenih prirodnih područja Kantona Sarajevo (Spomenik prirode „Skakavac“, Spomenik prirode „Vrelo Bosne“, Zaštićeni pejzaž „Trebević“, Zaštićeni pejzaž „Bijambare“ i Zaštićeni pejzaž „Bentbaša“).

Neto naknada u mjesečnom iznosu za angažovanu osobu iznosi 800,00 KM u koju je uključena  naknada za prijevoz i naknada za ishranu.

Zainteresovani kandidati uvjerenje s evidencije nezaposlenih, CIPS-ovu prijavnicu i dokaz o aktivnom bankovnom računu i nazivu banke mogu dostaviti u direkciju – Pravna služba, ulica Branilaca Sarajeva 28, 71 000 Sarajevo svakim radnim danom u terminu od  9-13 sati.

Za dodatne informacije kontakt-telefon je 033 201 112.