Potpisan Ugovor o izvedbi Projekta analize stanja stabala divljeg kestena u Velikoj aleji

Potpisan Ugovor o izvedbi Projekta analize stanja stabala divljeg kestena u Velikoj aleji

U prostorijama Šumarskog fakulteta u Sarajevu, 6. decembra 2012. godine potpisan je Ugovor o izvedbi Projekta analize stanja stabala divljeg kestena u Velikoj aleji “Ilidža – Vrelo Bosne” sa prijedlogom njihove sanacije. Ugovor su potpisali direktor KJU za zaštićena prirodna područja Osman Delić i dekan Šumarskog fakulteta Mirza Dautbašić.
Kako je istakla pomoćnica ministra Zijada Krvavac, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo podržalo je izradu Projekta analize stanja stabala divljeg kestena kako bi se cjelovito i stručno sagledalo kompletno stanje drvoreda platana i divljeg kestena, te se dobili konkretni prijedlozi za eliminaciju svih štetnih faktora koji utiču na opstanak Aleje, među kojima su saobraćaj, uključujuči i fijakerski prijevoz, asfaltne površine, nivo podzemnih voda, kao i klimatsko-meteorološki faktori. Prema njenim riječima, ovo je jedini ispravni način da se doprinese zaštiti Aleje kao historijskog i prirodnog naslijeđa starog 120 godina.
Na osnovu potpisanog ugovora, Šumarski fakultet je dužan u naredna tri mjeseca izraditi projekat da bi se omogućio početak radova u proljeće sljedeće godine.
Na ovom poslu bit će angažovan stručni tim od šest eksperata iz oblasti fiziologije biljaka, zaštite i uzgajanja šuma, te urbanog zelenila. Primjenjivat će se najsavremenije metode i oprema kojom Šumarski fakultet raspolaže.
Za izradu Projekta analize stanja stabala divljeg kestena u Velikoj aleji Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja izdvojila je 29.000 KM.