Potpisan Sporazum o sufinansiranju i saradnji na realizaciji Projekat IPA prekogranična saradnja Srbija – BiH

Potpisan Sporazum o sufinansiranju i saradnji na realizaciji Projekat IPA prekogranična saradnja Srbija – BiH

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i NVO Fondacija lokalne demokratije iz Sarajeva potpisali su Sporazum o sufinansiranju i saradnji na projektu “Zeleni se menadžment zaštićenih područja u prekograničnoj regiji Srbije i Bosne i Hercegovine”.
Projekat finansira Evropska unija na osnovu Ugovora o grantu IPA prekogranična saradnja Srbija – BiH potpisanog između Fondacije lokalne demokratije Sarajevo i Delegacije Evropske komisije u Bosni i Hercegovini br.2010/254-877 od 1.12.2010.
Implementator projekta iz BiH je Fondacija lokalne demokratije sa partnerom Ministarstvom prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo.Implementator iz Srbije je Pokret gorana Sremske Mitrovice sa partnerom Institutom za zaštitu prirode Srbije.
Glavni cilj projekta je: “Jačanje uloge organizacija civilnog društva (NVO-a) u integriranom upravljanju i razvoju eko-turizma u zaštićenim područjima unutar programskog područja Srbija-BiH, kao način za lokalni i regionalni održivi ekonomski razvoj”.
Ukupan budžet projekta je 218.000 eura, od čega budžet projekta koji se implementira u BiH iznosi 93.370,00 eura. Ministarstvo će učestvovati u sufinansiranju projekta u BiH u iznosu od 16,4% odnosno 15.312,68 eura za 18 mjeseci, koliko je trajanje projekta.
Kroz novi akcioni plan i preporuke za integrirano upravljanje i razvoj eko-turizma u zaštićenim područjima prekogranične regije Srbije i BiH, te prenosom iskustva iz obje zemlje, ponudit će se najoptimalniji model upravljanja zaštićenim područjima, koji bi omogućio održivi lokalni i regionalni ekonomski razvoj.
Pilot-područje implementacije projekta je zaštićeno područje Bijambara u Kantonu Sarajevo.
Nadzor nad realizacijom projekta, u ime Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, vršiće KJU za zaštićena prirodna područja.