Potpisan Sporazum o saradnji na realizaciji aktivnosti iz važećih planova upravljanja zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo

Potpisan Sporazum o saradnji na realizaciji aktivnosti iz važećih planova upravljanja zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo

Na području Spomenika prirode „Vrelo Bosne“ 16. juna potpisan je Sporazum o saradnji na realizaciji aktivnosti iz važećih planova upravljanja zaštićenim prirodnim vrijednostima Kantona Sarajevo. Sporazum su potpisali ministar Enver Hadžiahmetović ispred Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo te direktor Asad Jelešković ispred KJU za zaštićena prirodna područja.

U skladu s planovima upravljanja, na Vrelu Bosne planirana je adaptacija javnog toaleta te revitalizacija i prezentacija prirodnog naslijeđa u nukleusu područja. Na Trebeviću je ovim sporazumom planirana rekonstrukcija pješačke staze Ravne – Vidikovac i inventarizacija populacije reptila i vodozemaca.

Na području Bentbaše predviđena je rekultivacija i ekološka revitalizacija prostora na šetalištu Dariva, zatim uspostava kontinuiranog monitoringa lipa u Aleji ambasadora i inventarizacija populacije reptila i vodozemaca.

Na Bijambarama je planirano uređenje posjetiteljske infrastrukture u užem kompleksu bijambarskih pećina, rekonstrukcija vodovoda, istraživanje i izrada smjernica/programa za restauraciju tresetišta te uspostava monitoringa gmizavaca i vodozemaca.

Na zaštićenim prirodnim područjima Trebevića, Bentbaše, Vrela Bosne i Bijambara, takođe u skladu s njihovim planovima upravljanja, predviđeno je istraživanje staništa orhideja s publiciranjem rezultata i izrada promotivno-edukativno videomaterijala pomenutih područja.

Na osnovu ovih planiranih aktivnosti, vidljivo je da Ministarstvo i Ustanova  veliku pažnju posvećuju zaštiti i očuvanju prirodnih vrijednosti te razvoju infrastrukture na zaštićenim prirodnim područjima Kantona Sarajevo.