Poštanske marke s motivom Srednje bijambarske pećine

Poštanske marke s motivom Srednje bijambarske pećine

U svom programu izdavanja poštanskih maraka i vrijednosnica za 2014. godinu, JP BH Pošta planirala je i izdanje poštanskih marki s motivom Srednje bijambarske pećine. Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja dostavila je prijedlog motiva i dala saglasnost za ustupanje autorskih prava bez materijalnih potraživanja.
Izdavanje poštanskih marki sa motivom bijambarske pećine predstavlja kvalitetnu i dobru promociju Zaštićenog pejzaža „Bijambare“, kao i Ustanove u cjelini. Osim za poštanske marke, motiv Srednje bijambarske pećine će se koristiti i u druge propagadne svrhe (npr. filatelističke izložbe, filatelistički časopisi i katalozi u zemlji i inostranstvu, plakati s filatelističim izdanjima), a sve u cilju afirmacije prirodnog naslijeđa Bosne i Hercegovine.