Posmatranje ptica na Trebeviću

Posmatranje ptica na Trebeviću

U sklopu Evropskog vikenda posmatranja ptica, 1. oktobra na Trebeviću  održana je praktična edukacija o raznolikosti ptičijih vrsta na području ovog zaštićenog pejzaža. U pratnji ornitologa, učenici i studenti s područja Kantona Sarajevo su gledali ptice dvogledom i slušali njihov pjev. Evropski vikend posmatranja ptica obilježava se prvog vikenda u oktobru s ciljem da se mlada populacija upozna sa značajem očuvanja staništa, zimovališta i gnijezdilišta migratornih vrsta ptica te njihovih migratornih puteva.

Ovaj događaj organizovali su Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja i Centar za energiju, okolinu i resurse – CENER 21, u saradnji s Ornitološkim društvom “Naše ptice” iz Sarajeva, u okviru dva projekta – “Poznajemo i štitimo prirodne vrijednosti Kantona Sarajevo”, kojeg realizuje CENER 21, i projekta obilježavanja značajnih ekoloških datuma u saradnji s osnovnim i srednjim školama koji realizuje KJU za zaštićena prirodna područja već dvanaestu godinu zaredom.