Posađeno 120 sadnica smrče na Trebeviću

Posađeno 120 sadnica smrče na Trebeviću

Na području Zaštićenog pejzaža “Trebević”, 18. oktobra posađeno je 120 sadnica smrče. U akciji pošumljavanja učestvovali su uposlenici KJU za zaštićena prirodna područja povodom 120. godišnjice osnivanja Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva “Prosvjeta” iz Sarajeva koje je i obezbijedilo ove sadnice. Prethodno su teren za pošumljavanje pripremili učenici Srednje škole za okoliš i drvni dizajn iz Sarajeva.

Ovakve akcije obogaćuju biodiverzitet zaštićenih područja i treba naglasiti da se vodi računa o izboru terena za pošumljavanje, kao i o vrstama drveća koje treba biti posađeno. Na ovakav način se druge institucije uključuju u rad zaštićenih područja. Ovaj put Ustanovi su se pridružili  SPKD “Prosvjeta” i Srednja škola za okoliš i drvni dizajn iz Sarajeva.