Posađena stabla u Velikoj aleji

Posađena stabla u Velikoj aleji

U obuhvatu Spomenika prirode “Vrelo Bosne” nalazi se i Velika aleja koja predstavlja izuzetnu estetsku i ambijentalnu vrijednost. Velika aleja se sastoji od dva drvoreda, kestena sa vanjske i javorolisnog platana sa unutrašnje strane, sa ukupno 1.326 stabala. Sadnja stabala u Velikoj aleji je izvršena u periodu od 1888. do 1892. godine.

Nakon što su se proteklih godina stabla uklanjala iz sanacionih i sigurnosnih razloga, KJU za zaštićena prirodna područja je 14. marta pristupila sadnji novih stabala javorolisnog platana na mjestima gdje su prethodno uklonjena oboljela stabla. Ukupno su posađene 52 sadnice.

Na ovaj način Ustanova želi da očuva izvorno stanje ovog prirodnog bisera. Veliki doprinos u današnjoj akciji dali su i učenici Srednje škole za okoliš i drvni dizajn iz Sarajeva.